Efteruddannelse – Coaching, socialrådgivning og jura i praksis

Efteruddannelsen er for dig, der vil kunne kommunikere resultatorienteret og være knivskarp på juridisk formidling. Du får redskaberne til at systematisere dig til faglig og personlig overskud – og inspiration til at forblive en inspirationskilde i dit fag. Du lærer at levere menneskelige og økonomiske resultater i en god kombination og sammen nytænker vi beskæftigelsesindsatsen – med snitflader til socialområdet.

Vi har opbygget ét efteruddannelsesforløb til dig, der vil kunne kombinere coaching, socialrådgivning og jura i praksis (CSJ-Metoden) på et højt fagligt niveau. Uddannelsen er for dig, der vil have succes som sagsbehandler, jobkonsulent, virksomhedskonsulent. terapeut, tværfaglig rådgiver eller mentor. Men også for dig, der vil være leder, selvstændig konsulent, underviser eller partner i fremtiden.

Måske du også vil noget mere eller noget andet med dit arbejdsliv – men hvad? Måske du føler dig klar til at indtage den gode lederrolle for de mennesker du arbejder med og skal hjælpe videre – men hvordan? Disse spørgsmål og meget mere arbejder vi intensivt videre med på efteruddannelsen.

Vi holder primær fokus på beskæftigelsesområdet, men inddrager snitflader og perspektiver til socialområdet. Alle redskaber og trin i CSJ-Metoden kan benyttes bredt på flere faglige områder. Det skal dog bemærkes, at modul 5 er koncentreret omkring lovgivning tilhørende beskæftigelsesområdet.

Adgangskrav:

For at deltage i uddannelsen skal du være uddannet socialrådgiver, jurist, socialformidler eller have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen er bygget op i 6 moduler.

Flere personer har kontaktet os, og givet udtryk for, at det er ganske vanskeligt at presse en efteruddannelse ind i kalenderen, når familie- og karriereliv skal hænge sammen – specielt hvis overnatninger og transport skal medregnes. Det har vi selvfølgelig fuld forståelse for og kender udfordringen alt for godt. Vores undervisningen er derfor tilrettelagt, så du ikke bliver forstyrret i hverdagen, men blot skal tænke i personlig og faglig forkælelse én weekend i måneden over en periode på 6 måneder. Forløbet er fordelt med undervisning, praksisøvelser, coachingsessioner, din egen praksistræning på arbejdspladsen mellem modulerne samt en afsluttende skriftlig og mundtlig eksamen.

Den, der tror han er færdiguddannet,
er ikke uddannet
– men færdig.

Kinesisk ordsprog

Modul 1:

Hvordan coacher du dig selv. Hvordan coacher du din klient. Hvordan fører du en coachende og resultatorienteret samtale. Hvilke værktøjer virker og hvordan bruger du dem mest effektivt. 

Modul 2:

Hvilke mål har din klient og hvordan sikrer du en realistisk målafklaring, som ikke blot forbliver ved snakken. Hvordan motiverer du din klient og øger progressionen. 

Modul 3:

Systematisering og organisering. Screening af din sagsstamme og udvikling af nøglelister. De vigtigste værktøjer til handlekraft og din egen socialfaglige revision.

Modul 4:

Netværk skal etableres og bruges. Hvordan netværker du – og netværker du med de nødvendige personer, forvaltninger, virksomheder, frivillige og foreninger? Få netværk og lovgivning til at gå hånd i hånd. 

Modul 5:

Materiel lovgivning på beskæftigelsesområdet – SPOT ON systematik vedrørende Lov om sygedagpenge, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, juridisk metode og formidling. Her trænes den materielle ret, så du kan bruge jura som et positivt styringsredskab.

Modul 6:

Formel lovgivning – KOBLING til Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven med fokus på at styrke det forvaltningsretlige fundament og retssikkerheden. Gennemgang af retskilder og professionel juridisk formidling. Her trænes den formelle ret og hvor afgørende den er for progression i sagsarbejdet.

Kalender 2024/2025:

Datoer for næste hold:

Modul 1: fredag den 08. november kl. 14.00-20.00 – lørdag den 09. november kl. 9.00-16.00.

Modul 2: fredag den 06. december kl. 14.00-20.00 – lørdag den 07. december kl. 9.00-16.00.

Modul 3: fredag den 10. januar kl. 14.00-20.00 – lørdag den 11. januar kl. 9.00-16.00.

Modul 4: fredag den 07. februar kl. 14.00-20.00 – lørdag den 08. februar kl. 9.00-16.00.

Modul 5: fredag den 07. marts kl. 14.00-20.00 – lørdag den 08. marts kl. 9.00-16.00.

Modul 6: fredag den 04. april kl. 14.00-20.00 – lørdag den 05. april kl. 9.00-16.00.

Eksamen: Skriftlig og mundtlig certificering afholdes og fejres fredag den 2. maj eller lørdag den 03. maj 2025. 

Bruttolønsordning og pris for ordinær hold:

Du kan vælge at betale uddannelsen selv, eller indgå aftale med din arbejdsgiver om en bruttolønsordning. Uddannelsen bliver igennem denne ordning skatte- og momsfri for dig og fradragsberettiget for din arbejdsgiver. Læs eventuelt mere på SKAT´s hjemmeside.

Pris: 23.000,00 kr. + moms. (momsen udgør 5.750,00 kr. Inklusiv moms koster uddannelsen således 28.750,00 kr.) Beløbet er inkl. materiale, 12 undervisningsdage, forplejning og certificering + certificeringsbevis. 

Betaling skal ske senest 14 dage før uddannelsesstart – med mindre andet er aftalt.

Du kan vælge at betale i 3 rater, så du ikke behøver at betale hele beløbet på én gang. Ved betaling i 3 rater pålægges et mindre gebyr.

Tilmelding:

For tilmelding kan du sende en mail med dine kontaktoplysninger til kontakt@louisescheldefrederiksen.dk – Alle former for tilmelding er bindende. Når du tilmelder dig, modtager du yderligere praktiske informationer.

Sted:

Hele uddannelsen foregår i København.

For spørgsmål ring gerne til Louise på 2233 3739.

Undervisere:

Den primære undervisning varetages af Louise Schelde Frederiksen, som er uddannet socialrådgiver, certificeret life- og business coach og efterfølgende jurist, cand.jur. samt lektor i jura med speciale i forvaltningsret. Derudover kan du møde forskellige gæsteundervisere i løbet af uddannelsen.

 

Efteruddannelsen i CSJ-metoden har givet mig et overblik over min sagsstamme og plads til det uforudsete i min kalender. Den har givet mig redskaber til, hvordan jeg i min hverdag indlægger micropauser, så jeg mindsker risikoen for at føle mig presset og dermed mindsker risikoen for at blive ramt af stress.

Jeg har lært at skrive mine journalnotater, så jeg kan overføre dem til eventuelle afgørelser, hvilket gør at jeg sparer tid. Jeg har fået en forståelse for formel og materiel ret, hvilket gør, at jeg arbejder med mere intensivt med juraen. Mine møder er blevet mere effektive, især ved hjælp af coaching, hvor målet bliver helt klart.

CSJ-metoden er i mine øjne en simpel måde at udføre de vanskelige ting på.

Mange kærlige hilsner og endnu en gang tak for en fantastisk rejse med en energifyldt og ubeskrivelig god leder.

Mette Löwe

Socialrådgiver

En efteruddannelse der har givet mig personlig og faglig udvikling og troen på en god karriere. Der er gennemgået relevante nye redskaber med overblik i form af systematik indenfor sagsstammen, samtalen og planer generelt. Dette er i høj grad med til at effektivisere og skabe resultater, så vi kan undgå at arbejdet vælter sammen på et meget travlt fagområde.

Jeg er blevet bevidst om, hvordan jeg kan prioritere i praksisfeltet og vi har trænet nye redskaber igennem efteruddannelsen. Det har ikke været en del af socialrådgiveruddannelsens forløb, hvilket er meget ærgerligt, for det er bare rigtig vigtigt at få lært. Jeg vil nødig være foruden det i dag.

Jeg kan garantere en underviser der brænder for det hun arbejder og underviser i. Sørger i den grad for, at man forstår budskaberne og får øvet og gennemarbejdet de forskellige metoder og målsætning på modulerne. Retorisk super undervisning, hvor man bare bliver grebet og virkelig lytter med. Kan i øvrigt anbefale bogen “CSJ – Metoden” som også supplerer efteruddannelsen rigtig godt

Maja Schmidt

Socialrådgiver

Min store passion indenfor socialrådgivning er i og omkring beskæftigelsesområdet, – jeg har via efteruddannelsen fået flere konkrete værktøjer der højner kvaliteten i mit arbejde samtidig med at jeg nu aldrig mister overblikket i min sagsstamme og dermed altid formår at have overblikket til at yde en helhedsorienteret indsats med fokus på klientens målafklaring og beskæftigelsespotentiale. Jeg var en god og autentisk socialrådgiver inden jeg tog efteruddannelsen – nu er jeg endnu bedre.

Efteruddannelsens 5 første moduler har i høj grad været med til at udvikle mig både fagligt og personligt, – jeg er nu endnu mere præcis omkring hvad jeg vil fremadrettet og på hvordan jeg kommer derhen og hvad jeg kan bidrage med i mit arbejdsliv. Jeg havde ikke forventet så stort et personligt udbytte af efteruddannelsen som jeg har fået – jeg er flyvende hver gang jeg kommer hjem fra kursus dagene. Aldrig har jeg mødt undervisere der bidrager så meget og er så passioneret omkring deres budskaber.

Susanne Paarup

Socialrådgiver

I dag blev jeg certificeret i CSJ-Metoden:-) Det er en efteruddannelse som kombinerer coaching, socialrådgivning og jura. Tusind tak til Schelde Frederiksen Consult som jeg til enhver tid varmt vil anbefale til jer socialrådgivere derude;-):-)
Mette Kastrup Scheller

Socialrådgiver