JURABOOST -løbende juridisk efteruddannelse

I takt med at lovgivningen har overtaget styringen af beskæftigelsesområdet er vi gået fra det jeg kalder socialfaglige vurderinger til socialjuridiske vurderinger. Det kræver således ikke kun socialfaglighed at arbejde på beskæftigelsesområdet – Det kræver i den grad at kunne tranformere viden i en ny juridisk kontekst.

Jeg har siden 2002 uddannet mig socialrådgiver, herefter jurist (cand.jur.), efterfølgende modtaget en lektorkvalificering efter 3 års adjunktforløb og er nu også tilknyttet advokatfuldmægtig hos TVC Advokatfirma. Jeg har sideløbende med mine uddannelser været tilknyttet praksisfeltet på fuld tid. Udviklingen har jeg derfor fulgt tæt, både teoretisk og praksisnært.

Hvorfor skal du tilmelde dig forløbet som JURABOOSTER?

Den viden jeg har indsamlet, vil jeg nu gerne dele med dig. Ikke bare én gang men i et løbende efteruddannelsesforløb, hvor jeg hver måned booster din juridiske viden på et højt fagligt og refleksivt niveau.

Du bliver en del af et netværk med JURABOOSTERE, der alle arbejder hårdt for stærk faglighed på beskæftigelsesområdet. Det er således et løbende efteruddannelsesforløb for dig, der vil noget mere med dig selv og din faglighed.

Hvem kan deltage?

Alle, der arbejder på social- eller beskæftigelsesområdet.

Hvornår mødes vi?

1 X månedligt – se program nedenfor. Du tilmelder dig for 6 eller 12 måneder af gangen og kan derefter vælge at stoppe eller fortsætte som JURABOOSTER. Der er nye juridiske emner og opdatering på programmet hver gang vi mødes.

 

Praktisk information:

Uddannelsen afholdes i København, Female Founders House, Bredgade i København. 

Pris pr gang 1.200,00 kr. + moms. (1.500,00 kr. inkl moms) Prisen inkluderer undervisning og forplejning. 

Tilmeldinger er bindende og der betales forud for opstart. Bemærk, at der kun er optag hver 6. måned. Næste optag er til januar 2024. Tilmeld dig på kontakt@louisescheldefrederiksen.dk

Efter betaling vil du modtage et velkomstbrev med praktisk information. Se datoer for undervisning herunder. Ved deltagelse i fuld program udleveres certificeringsbevis, som kursusbevis. 

 

JURABOOST

Bemærk – Uanset det primære emne for de enkelte dage, inddrages aktuel ny juridisk viden, som har betydning for beskæftigelsesområdet. Du bliver således ikke kun opdateret på ét emne, men boostet på snitflader generelt.

Program og kalender for perioden januar 2024 – december 2024: 

Januar: onsdag den 31. januar fra kl. 12-16 – Forlængelse af sygedagpenge som hovedregel. Jobafklaringsforløb undtagelsen.

Februar: onsdag den 28. februar fra kl. 12-16 – Kriterierne til fleksjob – En progressiv afklaring.  

Marts: onsdag den 20. marts fra kl. 12-16 – Kriterierne til førtidspension og dokumentationsgrundlaget.

April: onsdag den 24. april fra kl. 12-16 – Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb, når det er relevant.

Maj: onsdag den 29. maj fra kl. 12-16 – Ny lovgivning, ny praksis og nye tendenser.

Juni: onsdag den 19. juni fra kl. 12-16 – Uarbejdsdygtighed i sygedagpengeloven – Vurderingsgrundlaget.

Juli:  onsdag den 03. juli fra kl. 12-16 – Klinisk Funktion og anvendelsesmulighederne i de løbende sager. 

August: onsdag den 21. august fra kl. 12-16 – Regler for ledige fleksjobber – Rådighed, opfølgning og progression.

September: onsdag den 25. september fra kl. 12-16 – Snitflader mellem ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Oktober: onsdag den 23. oktober fra kl. 12-16 – Retssikkerhed i sagsprocesser – Praksis og nye tendenser. 

November: onsdag den 20. november fra kl. 12-16 – Principmeddelelser til den juridiske argumentation.

December: onsdag den 11. december fra kl. 12-16 – Tidsperspektivet i sagsprocesser omkring rehabiliteringsteamet – Forberedelse, indstilling og afgørelse.