JURABOOST -løbende juridisk efteruddannelse

I takt med at lovgivningen har overtaget styringen af beskæftigelsesområdet er vi gået fra det jeg kalder socialfaglige vurderinger til socialjuridiske vurderinger. Det kræver således ikke kun socialfaglighed at arbejde på beskæftigelsesområdet – Det kræver i den grad at kunne tranformere viden i en ny juridisk kontekst.

Jeg har siden 2002 uddannet mig socialrådgiver, herefter jurist (cand.jur.) og efterfølgende modtaget en lektorkvalificering efter 3 års adjunktforløb. Sideløbende har jeg konstant været tilknyttet praksisfeltet på fuld tid. Udviklingen har jeg derfor fulgt tæt, både teoretisk og praksisnært.

Hvorfor skal du tilmelde dig forløbet som JURABOOSTER?

Den viden jeg har indsamlet, vil jeg nu gerne dele med dig. Ikke bare én gang men i et løbende efteruddannelsesforløb, hvor jeg hver måned booster din juridiske viden på et højt fagligt og refleksivt niveau.

Du bliver en del af et netværk med JURABOOSTERE, der alle arbejder hårdt for stærk faglighed på beskæftigelsesområdet. Det er således et løbende efteruddannelsesforløb for dig, der vil noget mere med dig selv og din faglighed.

Hvem kan deltage?

Alle, der arbejder på social- eller beskæftigelsesområdet.

Hvornår mødes vi?

1 X månedligt – se program nedenfor. Du tilmelder dig for 6 måneder af gangen og kan derefter vælge at stoppe eller fortsætte som JURABOOSTER. Der er nye juridiske emner og opdatering på programmet hver gang vi mødes.

 

Praktisk information:

Uddannelsen afholdes i København, Female Founders House, Bredgade i København. 

Pris pr gang 1.200,00 kr. + moms. (1.500,00 kr. inkl moms) Prisen inkluderer undervisning og forplejning. 

Tilmeldinger er bindende og der betales forud for opstart. Bemærk, at der kun er optag hver 6. måned. Næste optag er til januar 2023. Tilmeld dig på kontakt@louisescheldefrederiksen.dk

Efter betaling vil du modtage et velkomstbrev med praktisk information. Se datoer for undervisning herunder. Ved deltagelse i fuld program udleveres certificeringsbevis, som kursusbevis. 

 

JURABOOST

Bemærk – Uanset det primære emne for de enkelte dage, inddrages aktuel ny juridisk viden, som har betydning for beskæftigelsesområdet. Du bliver således ikke kun opdateret på ét emne, men boostet på snitflader generelt.

Program og kalender for perioden januar 2023 – december 2023: 

Januar:  onsdag den 11. januar fra kl. 12-16 – Funktionsevnevurdering i relation til afklaring af arbejdsevnen.

Februar: onsdag den 08. februar fra kl. 12-16 – Hjælp i hjemmet i forbindelse med sygdom og rehabilitering efter serviceloven.  

Marts: onsdag den 08. marts fra kl. 12-16 – Hjælpemidler i henhold til Serviceloven, Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

April: onsdag den 12. april fra kl. 12-16 – Merhjælp i hjemmet på grund af sygdom og mulighederne efter servicelovens bestemmelser. 

Maj: onsdag den 10. maj fra kl. 12-16 – Den afgørende dokumentation frem mod møder med rehabiliteringsteamet. 

Juni: onsdag den 07. juni fra kl. 12-16 – Forlængelse af sygedagpenge vs jobafklarigsforløb.

Juli:  onsdag den 05. juli fra kl. 12-16 – Indhold i jobafklaringsforløb og ressourceforløb samt sagsprogression.

August: onsdag den 16. august fra kl. 12-16 – Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og herunder tilstrækkelig sagsbelysning.  

September: onsdag den 06. september fra kl. 12-16 – Partshøring, agterskrivelse, afgørelse og begrundelse i henhold til forvaltningsloven. 

Oktober: onsdag den 04. oktober fra kl. 12-16 – Sikker inddragelse af lægefaglige oplysninger, herunder garantiforskrifter. 

November: onsdag den 08. november fra kl. 12-16 – Juridisk metode som arbejdsmetode når funktionsniveau og arbejdsevne skal afklares. 

December: onsdag den 06. december fra kl. 12-16 – Ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, de juridiske snitflader og tidsperspektiver.